สมาชิก โปรดกรอกข้อมูล ผู้ใช้ระบบ
และรหัสผ่าน ด้านล่างเพื่อเข้าระบบ
  ผู้ใช้ระบบ:
 
  รหัสผ่าน:
 
      
  ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
   
2 ส.ค. 2564
ให้ศูนย์บริการดาวน์โหลด จดหมายแจ้งจ่ายเงินค่าเคลม เดือน ก.ค. 64 ในเมนูดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร PDF *** รอโอนเงินวันที่ 31 ส.ค. 64 *** แล้วจึงจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มายังส่วนบริการ *** ห้ามส่งใบเสร็จมาก่อนได้รับเงินโอน ***


1 ส.ค. 2564
* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงให้ศูนย์ฯ ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าเคลมและรถเช็คฯ ให้ลงวันที่ที่ได้รับโอนเงิน และต้องส่งเข้าส่วนบริการหลังจากได้รับเงินโอนแล้ว ไม่เกินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หากศูนย์ฯ ใดไม่ส่งใบเสร็จมาตามกำหนด บริษัทฯ ขอระงับการจ่ายในเดือนถัดไป


1 ส.ค. 2564
ให้ศูนย์บริการดาวน์โหลด จดหมายแจ้งจ่ายเงินค่าบริการตรวจเช็ครถตามระยะรับประกัน เดือน ก.ค. 64 ในเมนูดาวน์โหลด หัวข้อ เอกสาร PDF *** รอโอนเงินวันที่ 31 ส.ค. 64 *** แล้วจึงจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มายังส่วนบริการ *** ห้ามส่งใบเสร็จมาก่อนได้รับเงินโอน ***


20 ก.ค. 2564
แจ้งข่าวสารเทคนิคเลขที่ TSM-WA-210002 การเปลี่ยนสายน้ำมันเชื้อเพลิง (Recall Campaign Claim) ศูนย์บริการสามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อข่าวสารด้านคุณภาพ


24 มิ.ย. 2564
แจ้งข่าวสารเทคนิคเลขที่ TSM-WA-200005 เรื่องการพัฒนาตลับลูกปืนล้อปรับความเร็วหลังตัวใน รุ่น AN400 ศูนย์บริการบิ๊กไบค์ สามารถทำการดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อข่าวสารด้านคุณภาพ